sardon

21 tekstów – auto­rem jest sar­don.

Dla ich szczęścia, dzielę siebie na pół. Nie muszą widzieć moich łez.

Rodzicom. 

myśl
zebrała 114 fiszek • 21 marca 2014, 23:53

Życie, przedzieram się przez ciebie. 

myśl
zebrała 111 fiszek • 13 marca 2014, 11:07

Mam 19 lat i czuję się jak­bym kończyła żywot. Może gdy­by rodzi­ce by­li na­dal ra­zem, byłabym szczęśliw­sza ? Może za szyb­ko do­rosłam. Może wca­le.
Czy dziecin­nym będzie to, że po­wiem : Przy­tul mnie Ta­to ? 

myśl
zebrała 52 fiszki • 13 lutego 2014, 06:25

Wo­lałabym być zaw­sze szczęśli­wa niż zaw­sze mieć rację. 

myśl
zebrała 72 fiszki • 31 stycznia 2014, 05:52

Naj­częściej kiedy chce­my jak naj­le­piej, wychodzi najgorzej. 

myśl
zebrała 44 fiszki • 24 stycznia 2014, 07:21

Zgu­biłam pan­to­felek, ale nic nie szkodzi i tak nie pasował. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 16 stycznia 2014, 12:53

Pre­zen­ta­mi nie zastąpisz uczuć. Przy­tul, a kasę so­bie wsadź, w portfel. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 12 grudnia 2013, 14:50

Już czas za­palić światło we włas­nym wnętrzu, może wte­dy mnie zrozumiesz. 

myśl
zebrała 51 fiszek • 7 grudnia 2013, 23:40

Wolę się gorzko roz­cza­rować niż trwać w słod­kiej niepewności. 

myśl
zebrała 43 fiszki • 1 grudnia 2013, 01:18

To, że stoisz nie znaczy, że nie upadniesz. 

myśl
zebrała 40 fiszek • 24 listopada 2013, 00:36
Zeszyty
  • Zeszyt – czu­jesz i wiesz co z tym zro­bić

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sardon

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność