sardon, teksty z grudnia 2013 roku

3 teksty z grud­nia 2013 ro­ku – auto­rem jest sar­don.

Pre­zen­ta­mi nie zastąpisz uczuć. Przy­tul, a kasę so­bie wsadź, w portfel. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 12 grudnia 2013, 14:50

Już czas za­palić światło we włas­nym wnętrzu, może wte­dy mnie zrozumiesz. 

myśl
zebrała 51 fiszek • 7 grudnia 2013, 23:40

Wolę się gorzko roz­cza­rować niż trwać w słod­kiej niepewności. 

myśl
zebrała 43 fiszki • 1 grudnia 2013, 01:18
Zeszyty
  • Zeszyt – czu­jesz i wiesz co z tym zro­bić

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sardon

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność