sardon, teksty z lipca 2013 roku

4 teksty z lip­ca 2013 ro­ku – auto­rem jest sar­don.

Nie wy­rażam się w słowach - be­ze mnie nic nie znaczą. 

myśl
zebrała 118 fiszek • 24 lipca 2013, 06:05

Wy­mazuję z pa­mięci wspom­nienia - ro­bię miej­sce na nowe. 

myśl
zebrała 115 fiszek • 14 lipca 2013, 23:21

Zno­wu z uszy­tych marzeń wyłażą nici. 

myśl
zebrała 77 fiszek • 12 lipca 2013, 06:09

Chcesz tak wiele od świata, a da­jesz co­raz mniej. 

myśl
zebrała 59 fiszek • 3 lipca 2013, 05:34
Zeszyty
  • Zeszyt – czu­jesz i wiesz co z tym zro­bić

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sardon

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność