sardon, teksty z października 2013 roku

1 tekst z paździer­ni­ka 2013 ro­ku – auto­rem jest sar­don.

Prze­minie roz­kosz, zos­ta­nie bo­leść, głupie serce. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 10 października 2013, 14:08
Zeszyty
  • Zeszyt – czu­jesz i wiesz co z tym zro­bić

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sardon

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność