sardon, teksty z sierpnia 2013 roku

2 teksty z sier­pnia 2013 ro­ku – auto­rem jest sar­don.

Za bar­dzo za­pat­rzo­na w siebie, nie widzę ko­lorów życia. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 31 sierpnia 2013, 22:07

Zaglądam w swo­je możli­wości, im ich więcej, tym nie wiem co zrobić. 

myśl
zebrała 54 fiszki • 11 sierpnia 2013, 16:47
Zeszyty
  • Zeszyt – czu­jesz i wiesz co z tym zro­bić

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sardon

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność